SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC KINH DOANH: PHAN MINH NGỌC

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT: NGUYỄN THANH TOÀN

Đã thêm vào giỏ hàng thành công !

Thêm vào wishlist thành công !

Lên